Foos Roots Logo

VALNÁ HROMADA ROOTS

Vážení přátelé,

zveme Vás na Valnou hromadu ROOTS, která se bude konat 12.12. 2023 od 18:30 v hotelu ILF

Program:

1. Zahájení

2. Hodnocení činnosti ROOTS za období 2023, včetně hospodaření spolku

3. Změna stanov - článek 3 (delegáti), článek 5 (počet členů VV)

4. Volba členů Výkonného výboru

5. Návrh rozpočtu 2024

6. Diskuse

7. Ukončení

Pro účast na Valné hromadě je nutné zaslat žádost (kvůli kapacitě prostoru) do 7.12. 2023.

Těšíme se na setkání.

Zapsal Jakub Čmiko (předseda ROOTS) dne 11.11. 2023